Contact

Wij zijn bereikbaar per mail: h.dongen3@upcmail.nl (secretaris)

Una Sono is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nummer 40237865.

Bank: NL16 RABO 0129 0016 19 t.n.v. Una Sono